Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Välkommen Welcome


Vår resa med den Norska Skogkatten började vintern 2011 då vi beslutade att köpa en kompis till vår huskatt. Nu, några år senare, har vårt hus intagits av denna stora, snälla och tillgivna ras. Alla våra katter bor med oss och är en naturlig del av vår familj.

Välkomna in för att lära känna oss och våra katter.
Ni kan också följa oss på instagram; se.confusions

Our journey with the Norwegian Forest Cat begun Winter 2011 when we decided to buy a friend for our house cat. Now, a few years later, our house is taken over by this big, gentle and affectionate breed. All our cats live with us as a natural part of our family.


Welcome in to get to know us and our cats.
You can also follow us on instagram: se.confusions

PawPeds Grundkurs G1

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close